c S
Izbor dana

Poslovno uvjetovani otkaz

12.05.2016 07:30 Smatra se da je prestala potreba za obavljanjem poslova radnika ako je poslodavac poslove koje je obavljao taj radnik prerasporedio na druge radnike.