c S
Izbor dana

Trošak ovršnog postupka

16.05.2016 07:30 Ovhovoditelj ima pravo na naknadu troškova koji su bili potrebni u postupku izravne naplate kod Financijske agencije izvansudske ovrhe.