c S
Izbor dana

Vrijednost predmeta spora

20.05.2016 07:30 U slučaju subjektivne kumulacije prilikom odlučivanja o troškovima postupka pretpostavlja se da udjeli suparničara u predmetu spora predstavljaju zbroj vrijednosti pojedinih zahtjeva.