c S
Izbor dana

Pravo na popravak oštećenja

01.06.2016 07:30 Nema pravo na obnovu objekta vlasnik čiji je objekt devastiran u ratu krađom pojedinih elemenata zgrade, a ne u borbama.