c S
Izbor dana

Katastarska izmjera

08.06.2016 07:30 U katastar se sukladno propisima važećim u vrijeme provođenja postupka, upisivalo stvarno stanje na terenu, bez obzira što se unutar novoformiranih čestica više ne može uspostaviti ranije gruntovno stanje.