c S
Izbor dana

Osiguranje naplate

21.06.2016 07:30 U postupku osiguranja naplate dužnog poreza, ne mogu se s uspjehom isticati prigovori o visini utvrđenog poreza.