c S
Izbor dana

Zabrana obavljanja djelatnosti

04.07.2016 07:30 U slučaju kada radnik poslove obavlja po uputama poslodavca, po njegovim nalozima i rasporedu, te ga obavlja kontinuirano, ne radi se o poslovima za koje se sklapa ugovor o djelu, već ugovor o radu.