c S
Izbor dana

Ugovorni odnos s međunarodnim elementom

13.07.2016 07:30 Ako ugovorne strane ne izaberu mjerodavno pravo, prema odredbi čl. 20. st. 1. toč. 8. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja mjerodavno pravo za ugovor o zajmu je pravo mjesta gdje se u vrijeme primitka ponude nalazilo prebivalište odnosno sjedište zajmodavca.