c S
Izbor dana

Naknada štete

20.07.2016 07:30 Naknada za duševne boli zbog povrede ugleda i časti priznaje se samo u slučaju izuzetno teške povrede koja s obzirom na njezin intenzitet, trajanje, mjesto i vrijeme nastanka, izaziva nesumnjivu povredu ugleda i časti osobe. Naknada štete mora biti stavljena u srazmjer sa samim povrijeđenim dobrom, u konkretnom slučaju s osobom tužitelja tj. u kolikoj mjeri je objektivno, i je li uopće, povrijeđena čast i ugled tužitelja.