c S
Izbor dana

Smetanje posjeda na javnom dobru

26.07.2016 07:30 Zbog pravnog statusa zemljišta na kojem je postavljena zapreka (javno dobro) to zemljište nije moglo biti predmet posjedovanja, a niti se radilo o posjedu prava služnosti, pa nije moguće tužbom tražiti posjedovnu zaštitu jer se ne radi o postupku koji spada u sudsku nadležnost već u nadležnost uprave.