c S
Izbor dana

Troškovi parničnog postupka

01.08.2016 07:30 Trošak pristupa na ročište za objavu presude predstavlja nužan trošak za vođenje parnice.