c S
Izbor dana

Reprogram duga

08.08.2016 07:30 Reprogramiranje otplate dužnog poreza ne može se odobriti u postupku prisilne naplate, jer takva mogućnost zakonom nije predviđena.