c S
Izbor dana

Ovrha komunalne naknade

10.08.2016 07:30 Prigovor zastare naplate komunalne naknade uzet će se u obzir ako je istaknut tijekom upravnog postupka, a ne tek u tužbi.