c S
Izbor dana

Pravo na isplatu dnevnica

12.08.2016 07:30 Iznosi i uvjeti za isplatu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo uređena su posebnim propisima odnosno Uredbom o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.