c S
Izbor dana

Stjecanje prava posjeda poštanskog sandučića

19.08.2016 07:30 Čin smetanja posjeda je čin kojim se samovlasno mijenja postojeće posjedovno stanje faktične vlasti. Budući da tuženik stavljanjem promotivnog letka u poštanski sandučić nije neovlašteno promijenio postojeće faktično stanje na način da se tužiteljica njime ne može koristiti, opisanim činom tuženika nije izvršeno smetanje posjeda tužiteljice, pa se tužiteljici ne može pružiti posjedovna zaštita na način kako je to postavljeno njezinim tužbenim zahtjevom.