c S
Izbor dana

Podrijetlo robe

24.08.2016 07:30 S obzirom da je u postupku utvrđeno da roba nije podrijetlom iz EU već je bio samo izdan račun u državi članici EU, te da roba nije izvezena iz te države, pravilno je određeno plaćanje carine i poreza.