c S
Izbor dana

Prisilna naplata poreza

29.08.2016 07:30 Prisilna naplata poreza ne može se provesti ako je u međuvremenu presudom prvostupanjskog suda poništeno rješenje o porezu koje se u postupku ovrhe ovršava.