c S
Izbor dana

Snižena stopa na lijekove

02.09.2016 07:30 Stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED, Europska komisija). Navedeno uključuje i lijekove s Liste lijekova HZZO-a.