c S
Izbor dana

Krivotvorena dokumentacija

06.09.2016 07:30 Carinarnica ima pravo odrediti iznos preostalog duga na ime carine, poreza i kamata kada utvrdi da je uvozna dokumentacija krivotvorena, bez obzira je li tužitelj za to znao.