c S
Izbor dana

Sindikalni predstavnik

23.09.2016 07:30 Funkcija sindikalnog predstavnika je da se brine o interesima članova sindikata te da obavlja predviđene sindikalne aktivnosti. Poslodavac je dužan sindikalnom predstavniku omogućiti djelotvorno ostvarenje njegove uloge i pristup svim podacima koji su važni za ostvarenje interesa članova sindikata.