c S
Izbor dana

Zakonska zatezna kamata

04.10.2016 07:30 Odgovorni osiguratelj dužan je isplatiti tužiteljici zakonsku zateznu kamatu na iznos totalne štete tekuću od podnošenja odštetnog zahtjeva.