c S
Izbor dana

Upis promjene vlasništva

10.10.2016 07:30 Zaključak o davanju na korištenje građevinskog zemljišta nije dokaz o pravu vlasništva, te se na temelju toga ne može provesti upis promjene vlasništva na nekretnini.