c S
Izbor dana

Zajednička pričuva

25.10.2016 07:30 Vlasnik stana ne oslobađa se obveze plaćanja zajedničke pričuve ako to prenese na zakupca.