c S
Izbor dana

Dvostruko oporezivanje

03.11.2016 07:30 Porezna uprava mora u postupku utvrditi činjenice vezane uz visinu poreza, a stranka mora dokazati svoje tvrdnje o eventualnom dvostrukom oporezivanju.