c S
Izbor dana

Neprofitna udruga i odbitak pretporeza

04.11.2016 07:30 Neprofitna udruga koja je upisana u registar obveznika PDV-a temeljem obavljanja oporezivih isporuka ima pravo na odbitak pretporeza za isporuke dobara ili usluge koje su joj drugi porezni obveznici obavili za potrebe njenih oporezivih transakcija, ali nema pravo na odbitak pretporeza za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga koje su oslobođene PDV-a temeljem članka 39. Zakona o PDV-u.