c S
Izbor dana

Dostava poziva za ročište

09.11.2016 07:30 Nije ostvarena bitna povreda odredaba parničnog postupka ako od primitka poziva na ročište za glavnu raspravu do održavanja glavne rasprave nije protekao rok od osam dana ako je to posljedica propusta stranke.