c S
Izbor dana

Zastara prava na naplatu doprinosa

08.12.2016 07:30 Nije nastupila apsolutna niti relativna zastara prava na naplatu dugovanja doprinosa za zdravstveno osiguranje koji rok je počeo teći 1998. godine, a rješenje je doneseno 2007. godine.