c S
Izbor dana

Odgovornost osiguranika

13.12.2016 07:30 Za štetu nastalu neprijavljivanjem prestanka statusa osigurane osobe zbog prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, tuženik odgovara bez obzira na krivnju.