c S
Izbor dana

OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe

16.12.2016 07:30 U postupku ovrhe, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste se OIB-om koji im je određen i dodijeljen kao pravnim osobama, odnosno OIB-om općine, grada ili županije, a ne OIB-om predstavničkog ili izvršnog tijela.