c S
Izbor dana

Sukob nadležnosti

19.12.2016 07:30 Nema osnove da se mjesno nadležni sud na području kojeg tužitelj ima sjedište proglasi nenadležnim kada je predmet upravnog spora ocjena zakonitosti samo onog dijela pojedinačne odluke kojim je javnopravno tijelo odlučilo o pravu tužitelja na naknadu troškova žalbenog postupka vezano za postupak javne nabave.