c S
Izbor dana

Nezakonito izgrađena zgrada

27.12.2016 07:30 Nisu ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama da bi se gradnja mogla smatrati nezakonito izgrađenom zgradom ako su na digitalnoj ortofoto karti vidljivi samo temelji zgrade.