c S
Izbor dana

Ustup tražbine

28.12.2016 07:30 Obavijest dužniku o ustupu tražbine nije pretpostavka valjanosti ugovora o ustupu tražbine.