c S
Izbor dana

Predstečajna nagodba

10.01.2017 07:30 Postupak predstečajne nagodbe ne sprječava podnošenje tužbe radi isplate tražbine koja je nastala nakon otvaranja predstečajne nagodbe.