c S
Izbor dana

Procjenjiva vrijednost predmeta spora

13.01.2017 07:30 U upravnom sporu u kojem je tužitelj osporavao činjenicu što o njegovoj prijavljenoj tražbini u određenom iznosu nije odlučeno u rješenju Financijske agencije kojim su utvrđene tražbine vjerovnika (predstečajna nagodba), vrijednost predmeta spora je procjenjiva.