c S
Izbor dana

Javno nadmetanje

23.01.2017 07:30 Time što je prepravljao tekst izvornog troškovnika, a da to nije ovjereno potpisom i pečatom prije otvaranja ponuda, ponuditelj je postupio suprotno propisima, pa je tu ponudu trebalo isključiti iz postupka.