c S
Izbor dana

Stečaj potrošača

26.01.2017 07:30 Ako je potrošač prijedlogom za otvaranje stečaja udovoljio formalnim pretpostavkama za pokretanje stečaja potrošača, tada sud nije ovlašten odbaciti takav prijedlog zbog nepotpune dokumentacije jer je u postupku stečaja potrošača sud ovlašten po službenoj dužnosti utvrđivati činjenice važne za postupak.