c S
Izbor dana

Županijski sud u Varaždinu: Ukoliko je pravna osoba uslijed pripajanja drugoj pravnoj osobi prestala postojati, sud je dužan utvrditi prekid postupka.

06.04.2009 09:59 «Naime, kada stranka koja je pravna osoba prestane postojati u tijeku glavne rasprave, presuda se može donijeti samo u odnosu na njezinog pravnog slijednika, a ne i u odnosu na nepostojeću pravnu osobu. ...