c S
Izbor dana

Županijski sud u Varaždinu: Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene imovine koju je ona imala u momentu smrti ostavitelja.

09.04.2009 08:51 «Naime, prema odredbi čl. 145. st. 1. Zakona o nasljeđivanju (dalje: ZN) nasljednik odgovara za dugove ostaviteljeve do visine vrijednosti naslijeđene imovine...