c S
Izbor dana

Županijski sud u Varaždinu: Novčanu naknadu zbog povrede ugleda i časti potrebno je ograničiti samo na takve izuzetno jake povrede ugleda i časti koje prema svom intenzitetu, trajanju i prilikama sredine uzrokuju jasno manifestiranu povredu časti i ugleda čovjekove osobnosti, izazivajući kod oštećenika osobito intenzivnu duševnu bol.

10.04.2009 09:08 «Valja ukazati da nematerijalna šteta zbog pretrpljenih duševnih bolova, a zbog povrede ugleda i/ili časti predstavlja štetu koju oštećenik trpi zbog napada na njegovu osobnu sferu, koja za njega predstavlja područje njegove subjektivne vrijednosti, priznate mu od strane određene društvene sredine u kojoj živi i čiji je član...