c S
Izbor dana

Nekretnina nepodobna za predmet jamstva

16.03.2017 07:30 Pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da ponuđena nekretnina, koja se u  naravi sastoji  od zemljišta  upisanog  u  zemljišne knjige sa nelegalno izgrađenom stambenom kućom, nije pogodna da posluži kao predmet jamstva.