c S
Izbor dana

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

17.03.2017 07:30 Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.