c S
Izbor dana

Sud je počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 2. Zakona o kaznenom postupku kada je presudu temeljio na iskazu privilegiranog svjedoka, koji je, bez pozivanja privilegiranog svjedoka, pročitan na glavnoj raspravi.

14.04.2009 10:25 „Naime, pobijana presuda se, uz ostale provedene dokaze temelji i na iskazu privilegiranog svjedoka, supruge optuženika S. M., čiji je iskaz pročitan na raspravi održanoj 21. studenog 2007., bez da je ta svjedokinja pozvana na glavnu raspravu...