c S
Izbor dana

Prijeboj

27.03.2017 07:30 Izjava o prijeboju je konstitutivan element građanskopravnog prijeboja, a ako takva izjava izostane, tada tražbina ne može prestati prijebojem.