c S
Izbor dana

Prividni pravni posao

31.03.2017 07:30 Naknadno fakturiranje najma broda članovima uprave društva koji su brod zapravo koristili u privatne svrhe, smatra se prividnim pravnim poslom kojim se nastojalo prikriti navedeno korištenje broda.