c S
Izbor dana

Evidencija računa

04.04.2017 07:30 Poduzetnik nema pravo na odbitak pretporeza za usluge ili dobra ako nije evidentirao račune za te isporučene usluge ili dobra.