c S
Izbor dana

Okolnost da je tužiteljica zajedno s izvanbračnim drugom dovršavala kuću za vrijeme izvanbračne zajednice, a koju kuću je izvanbračni drug sagradio prije početka izvanbračne zajednice, ne daje tužiteljici pravo stjecanja suvlasništva na predmetnoj kući.

16.04.2009 08:34 „Sporno je u ovoj fazi postupka predstavlja li predmetna nekretnina izvanbračnu stečevinu tužiteljice i pokojnog prednika tuženika S.G. u smislu čl. 258. a u vezi čl. 3. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj: 116/03, 17/04 i 134/04 – u nastavku teksta: OZ)...