c S
Izbor dana

Ugovor o osiguranju od odgovornosti odvjetnika

02.05.2017 07:30 Kada odvjetnik kao punomoćnik oštećenika temeljem pravomoćne i ovršne presude od osiguratelja primi isplatu naknade štete za više oštećenika i ukupan iznos proslijedi samo jednom od oštećenika, tada se radi o svjesnoj isplati neovlaštenoj osobi, a što prelazi okvire redovnog rizika od pogreške u poslovanju osiguranih Ugovorom o osiguranju.