c S
Izbor dana

Nacionalizacija zemljišta

03.05.2017 07:25 Kada je nacionalizirano samo zemljište na kojem je kasnije izgrađena zgrada, nema zapreke da se prijašnjem vlasniku odredi naknada samo za zemljište.