c S
Izbor dana

Županijski sud u Varaždinu: Ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja – smrti putnika, odnosno trajnog invaliditeta putnika, dužni su sklopiti između ostalih i vlasnici tj. korisnici tračnih vozila, koji u tom slučaju odgovaraju samo za štete utvrđene na osnovi ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja u visini osigurane svote koja je navedena u polici osiguranja.

17.04.2009 13:58 «Tužitelje valja upozoriti, da su u smislu odredbe čl. 75. Zakona o osiguranju, putnici u javnom prometu obvezno osigurani od posljedica nesretnog slučaja – smrti, odnosno trajnog invaliditeta putnika...