c S
Izbor dana

Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima

12.05.2017 07:30 U slučaju kada se po osnovi korištenja službenog automobila i u privatne svrhe utvrđuje primitak u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno, u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing, nije propisana obveza vođenja evidencije.